lördag 21 januari 2012

Bara ord . . .Det finns människor, speciellt inom universitetsvärlden och kultureliten, som använder ett språk som väldigt få förstår. Antagligen för att bli respekterade och seriöst betraktade inom sitt område. Resultatet blir en klubb för inbördes beundran. Borde det inte istället ligga i deras intresse att så många som möjligt förstår?

Klass-samhället handlar inte bara om ekonomiskt olika förutsättningar. Det handlar också om olika nivåer i utbildning och kunskap. Det finns olika familjetraditioner, släkttraditioner och yrkestraditioner m.m. Kulturella traditioner som konserverar nivåskillnaderna i samhället. Borde det inte vara av intresse att dela med sig mer av sina kunskaper? Att uttrycka sina kunskaper och åsikter på ett sätt som så många som möjligt förstår? Nej, det finns en rädsla för det av någon anledning. Jag ser det som en ganska allvarlig snålhet. Om vi inte delar med oss av kunskaperna till varandra, utanför våra kretsar, så kommer vi aldrig att kunna mötas eller samarbeta över gränserna.

När jag pluggade till lärare gick en stor del av tiden åt att lära oss skriva så riktiga vetenskapliga rapporter som möjligt. I det ingick att använda sig så mycket som möjligt av yrkets facktermer och terminologi. Vi studerade pedagogik! Är det pedagogiskt att uttrycka sig så snålt som möjligt så att så få som möjligt förstår? Helst bara de redan invigda?

Det går att uttrycka sig på ett sätt som så många som möjligt förstår utan att för den sakens skull varken utarma språket eller inte få fram sitt budskap. Det är ju själva kunskapen, åsikten eller sakfrågan som är det väsentliga. Inte orden.

Jag kan också se att man ibland använder facktermer och terminologi för att dölja sin brist på kunskaper. Det låter som man vet vad man pratar om när man använder facktermer men uttalandet behöver inte alltid vara så väl underbyggt. Den sortens språk hjälper inte till att höja själva kunskapsnivån. Det bara låter så.

Nej fram för debatter, artiklar och diskussioner som så många som möjligt kan delta i och ta till sig! Det är kunskaperna som är det viktiga. Kunskap ger makt. Det andra är bara ord . . .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar